extranet

Voimatori Oy


Sähkösopimuksiin liittyvät ehdot

Asiakkaan ja energia- sekä verkkoyhtiön välisiin sopimuksiin sovelletaan valtakunnallisia Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Ehdot on tehty yhteistyössä eri viranomaisten ja asiakkaita edustavien järjestöjen kanssa.

 

sovelletaan sähkönmyyntisopimuksiin, joissa sovitaan sähköenergian myynnistä.

 

sovelletaan kokonaistoimituksiin, joissa sovitaan sekä sähköenergian myynnistä että sähkön siirrosta (sähköntoimitussopimus).

 

sovelletaan sähköverkkosopimuksen yhteydessä ja sopimuksessa sovitaan sähkön siirrosta.

 

Sähköverkkoon liittymisen ehtoja sovelletaan sähköliittymissopimuksessa, jossa sovitaan kiinteistön liittymistä sähköverkkoon. Liittymissopimus tehdään kiinteistön omistajan (esimerkiksi asunto-osakeyhtiön) kanssa.