extranet

Voimatori Oy


Sähkönmyyjän kilpailuttaminen

Sähkön ostaminen on mahdollista ilman lisäkustannuksia miltä tahansa sähkönmyyjältä tämän maantieteellisestä sijainnista riippumatta.
Sähkö muodostuu kahdesta hyödykkeestä; siirtopalvelusta ja sähköenergiasta. Siirtopalvelu on edelleen paikallisen verkonhaltijan yksinoikeus, mutta sähköenergian voi siis kilpailuttaa markkinoilla olevien yhtiöiden kesken. Kilpailutettava osuus sähkön kokonaishinnasta vastaa noin 40 %:a sähkölaskusta. Tarjouspyyntöjen tekemisen, tarjousten arvioinnin ja päätöksenteon jälkeen sähkönmyyjän vaihtaminen voi tapahtua esimerkiksi seuraavasti:
Tavallisesti sähkönkäyttäjällä on hallussaan vain yksi asunto tai muu sähkönkäyttöpaikka. Mikäli sähkönkäyttäjällä on useampi sähkönkäyttöpaikka, kuten vapaa-ajan asunto, toimisto, tms., voi hän halutessaan kilpailuttaa kaikkien käyttöpaikkojensa sähköenergian samanaikaisesti.

Sopimuksen vaihtaminen tapahtuu irtisanomalla vanha sähkösopimus ja solmimalla uusi sopimus uuden sähkönmyyjän kanssa. Sopimuksen irtisanomisaika on kuluttajalle kaksi viikkoa. Sähköenergiasopimuksen lisäksi tulee solmia myös sähköverkkosopimus paikallisen verkonhaltijan kanssa.

Sähkönmyyjän vaihtamisen yhteydessä joudutaan yleensä suorittamaan ylimääräinen mittarinluku, josta vastaa edelleen paikallinen jakeluverkonhaltija. Sähkönkäyttäjältä ei peritä korvausta mittarinluvusta hänen siirtyessään ensimmäistä kertaa kilpailun piiriin. Muitakaan kuluja myyjän vaihtamisesta ei aiheudu.

Paikallisella sähkön myyjällä on toimitusvelvollisuus, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkailla on halutessaan aina mahdollisuus palata takaisin paikallisen sähkönmyyjän asiakkaiksi. Paikallinen sähkönmyyjä myy tällöin sähköenergiaa ns. toimitusvelvollisuushintaan (normaalit, julkiset sähkötariffit).

Energiamarkkinavirasto valvoo sähkömarkkinoiden kehitystä, mm se kokoaa tietoa markkinoiden toiminnasta sekä markkinoilla toimivista yrityksistä.