extranet

Voimatori Oy


Sähkösuunnittelu

Omien tarpeiden pohdinta, hyvä etukäteissuunnittelu ja harkinta takaavat parhaan lopputuloksen ja pitävät myös kustannukset kurissa uuden pientalon sähköistyksen suunnittelussa. Sähköisiin ratkaisuihin ja sähkökalusteisiin kannattaa tutustua edeltä käsin näyttelyissä, messuilla ja sähköliikkeissä. Tuttavien kokemuksia hyvistä ja huonoista ratkaisuista kannattaa kysellä. Sähkösuunnittelu kannatta teettää ammattilaisella. Ennen sähkösuunnittelijan valintaa perheen on hyvä tehdä oma suunnitelmansa. Suunnitelma voi olla luettelo ajatelluista sähkölaitteista ja valaisimista. Laitteiden ja valaisimien paikat voi merkitä kodin pohjapiirustukseen. Varsinaisen suunnitelman tekee sähkösuunnittelija tai suunnitelmia tekevä sähköurakoitsija. Suunnittelijaa voi etsiä kyselemällä sähköyhtiön ja tuttavien kokemuksia, paikkakunnan puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai: http://www.urakoitsija.fi

Hyvän sähkösuunnitelman perusteella on helppo pyytää ja vertailla urakkatarjouksia. Sähköasennuksia saavat tehdä vain TUKESin valvomat urakoitsijat. Selvitä mahdolliset tarjoushintojen suuret erot. Alhainen tarjoushinta voi johtua esimerkiksi tingityistä asennustarvikkeista. Kalliiseen tarjoukseen saattaa sisältyä tarvikkeita, joita toiset urakoitsijat eivät ole tarjonneet.  Sähköurakoitsijan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Urakkasopimuksessa kannattaa mainita urakoisijalle kuuluvasta käyttöönottotarkastuksesta ja uusien sähkölaitteiden ja -asennusten käytön opastuksesta. Tarkastuksesta syntyvä pöytäkirja, laitteiden käyttöohjeet ja talon piirustukset on hyvä tallettaa mahdollista myöhempää käyttöä varten.  Harkitse myös ulkopuolisen sähkötöiden valvojan käyttöä. Valvoja voi olla esimerkiksi sähkösuunnitelman tehnyt sähkösuunnittelija. Hän seuraa urakoitsijan työn laatua ja katsoo, että käyttöönottotarkastus ja sovittu käytön opastus toteutuvat. Valvojan ammattitaitoa voi hyödyntää jo tarjouspyyntöjen teossa ja arvioinnissa.  Turvatekniikan keskuksen (TUKES) nimeämä valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos voi tarvittaessa tehdä maksullisen varmennustarkastuksen.