extranet

Voimatori Oy


Energiayhtiösi tarvitsee tiedon muutostasi

Muuttoilmoitus kannattaa tehdä aina hyvissä ajoin ennen muuttoa energiayhtiön asiakas palveluun. Kun tieto muutosta tulee riittävän ajoissa,
niin mittarinluku voidaan tehdä juuri oikealla (sovitulla) hetkellä.

Muuttoilmoituksen voi tehdä energiayhtiön asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköisesti yhtiön internetsivuilla.

Asunnosta pois muuttavan kuin asuntoon muuttavan sekä kiinteistön omistajan vaihtuessa tulee tehdä ilmoitus muutosta energiayhtiön asiakaspalveluun kaksi viikkoa ennen muuttopäivää.

 

 

Muuttajan muistilista:

Muutot vuokra-asunnoissa

Asunnosta pois muuttaja ilmoittaa:

  • Loppulaskun lähetysosoitteen
  • pankkiyhteystiedot mahdollista hyvitystä varten
  • vuokrasopimuksen päättymispäivän

Uusi asukas ilmoittaa:

  • yhteys- ja henkilötietonsa
  • vuokrasopimuksen alkamispäivän

Kiinteistön omistajan vaihtuessa

Sähköliittymä on kiinteistön irtainta omaisuutta, eikä automaattisesti siirry kiinteistökaupan yhteydessä uudelle omistajalle. Sähköliittymän sisältymisestä kiinteistökauppaan kannattaa mainita kauppakirjassa

Omistajan vaihtumista on energiayhtiön asiakaspalveluun ilmoitettava:

  • Muuttopäivä mittarinlukua varten
  • Loppulaskun lähetys osoite
  • Pankkiyhteystiedot mahdollista hyvitystä varten
  • Uuden omistajan tiedot
  • Kopio energiayhtiölle laaditusta kauppakirjasta, lahjakirjasta, perunkirjasta, ositussopimuksesta, jossa maininta sähköliittymän siirrosta tai liittymän luovutuskirja.

Muuttoilmoituksen yhteydessä energiayhtiön asiakasneuvoja tarkistaa uuden asiakkaan kanssa nykyisen sähkötuotteen sopivuuden ja selvittää myös kulutusennusteiden perusteen.

 www.kuluttajavirasto.fi/fi-Fi/asuminen
 www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf
 www.posti.fi/muuttoilmoitus