extranet

Voimatori Oy


Turve

Turve on kotimainen ns. hitaasti uusiutuva energialähde. Sitä syntyy soilla suokasvien hajoamisen seurauksena. Soilla kasvijätteen maatuminen on hidasta. Soilla syntyy n. 0,2-1 mm paksuinen turvekerros vuodessa.  Tärkein energiaturpeen käyttökohde on kaukolämmön ja sähkön yhteistuotanto. Turpeella tuotetaan noin 5 % Suomen energiamäärästä. Turvevarat riittävät nykytasoisella käytöllä pitkälle tulevaisuuteen, yli 200 vuodeksi.