extranet

Voimatori Oy


Sähkölämmitys ja tulisijat

Käytännössä kaikki pientalorakentajat rakentavat tulisijan täydentämään sähkölämmitystä. Erityisesti varaavan tulisijan rakentaminen onkin suositeltavaa. Varaavan tulisijan hyötysuhde on jopa 80-85 % ja sen avulla voidaan hoitaa jopa kolmannes rakennuksen lämmityksestä. Tulisija kannattaa sijoittaa keskeiselle paikalle, jotta lämpö leviäisi tasaisesti asunnon eri osiin. Tulisija mitoitetaan asuintilojen koon mukaan. Ylilämmittäminen ei korvaa liian pienen tulisijan tehottomuutta, vaan voi jopa vahingoittaa tulisijaa. Hyvään lämmittämiseen riittää parin pesällisen tehokas ja tasainen polttaminen, johon kuluu aikaa 1,5-2 tuntia. Pilkkeitä varataan kerralla poltettavaksi 1-3 sylillistä. Tulisijoilla voidaan helposti leikata talvikauden sähköntarpeen huippuja ja saada näin merkittäviäkin säästöjä sähkölaskussa. Tulisijat turvaavat lämmön saannin mahdollisen sähkökatkoksen aikana.