extranet

Voimatori Oy


Puu

Puu on uusiutuva luonnonvara ja sitä kuivana poltettaessa päästöt jäävät vähiin. Auringon energia sitoutuu puuhun sen kasvaessa ja poltettaessa puuta tämä energia vapautuu. Tärkeimpiä puuenergian lähteitä ovat (metsä)hake, jota tehdään hakkuutähteistä sekä mekaanisen metsäteollisuuden erilaiset sivutuotteet kuten kuori ja sahanpuru. Perinteinen puuklapi on tuttu takkojen ja kiukaiden polttoaine. Koitemaisista puistamme koivulla on paras lämpöarvo ja se onkin polttopuista parhain lämmöntuottaja.