extranet

Voimatori Oy


Öljy

Öljy lämmittää neljänneksen asuin- ja palvelurakennuksista ja on merkittävä energialähde teollisuudessa sekä maa- ja metsätaloudessa. Maapallon helposti hyödynnettävät öljyvarat ovat tunnetusti alueellisesti keskittyneet, mikä merkitsee suurta riskiä energian saatavuudelle ja hinnalle. Öljyn käyttö aiheuttaa ilmaston lämpenemistä ja osaltaan vaikeuttaa myös Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista.Öljyriippuvuuden olennainen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä on mahdollista, mutta tämä edellyttää muun muassa sitä, että satojen tuhansien öljylämmitteisten talojen lämmitysjärjestelmät on muutettava.