extranet

Voimatori Oy


Lämpöpumput (maa-, ilma- ja ilma-vesi)

Maalämpöjärjestelmä käyttää hyväkseen maaperän pintakerrokseen varastoitunutta aurinkoenergiaa. Se kerätään maaperään asennetulla lämmönkeruuputkistolla, jossa kiertää jäätymätön liuos. Lämpöpumpun toimintaperiaate on verrattavissa jääkaappiin. Jääkaappi siirtää ruokatavaroissa olevan lämmön jääkaapin ulkopuolelle. Lämpöpumppu tekee päinvastoin, se kerää ulos varastoitunutta lämpöä ja siirtää sen rakennuksen sisälle. 

Järjestelmän lämmönkeruu tapahtuu maahan noin metrin syvyydelle laitettavalla vaakaputkituksella tai kallioon asetetulla pystyputkituksella. Lämmönkeruuputkisto voidaan myös ankkuroida vesistön pohjaan, jolloin lämpö otetaan vedestä. Putkistossa kiertävä neste lämpiää joitakin asteita. Tämä lämpö siirretään lämpöpumpun avulla esimerkiksi lämpövaraajan veteen. Vaikka lämmitykseen saatava energia onkin ilmaista, itse järjestelmä kuluttaa sähköä. Ilmaisenergian osuus on noin 70 %. Eri huoneisiin lämpö jaetaan vesikiertoisella järjestelmällä joko lattialämmitysputkistolla tai patteriverkostolla. 

Lämpöpumppu kannattaa mitoittaa kattamaan 50 - 60 % rakennuksen mitoitustehosta. Se riittää 85 - 95 %:iin pientalon vuotuisesta lämmitysenergiantarpeesta. Loppuosan tuottamiseen tarvitaan jokin lisälämmönlähde, yleensä lämpöpumpun varaajaan sijoitettu sähkövastus. Myös tulisijoja voidaan käyttää kovimmilla pakkasilla huonekohtaisen lämmöntarpeen kattamiseen. Tällöin sähköä ei tarvitse käyttää talven huippukulutusaikana. 

Lämpöpumpun lämpökerroin kertoo, kuinka monta kilowattituntia lämmitysenergiaa taloon saadaan jokaista käytettyä sähkökilowattituntia kohti. Tyypillisesti maalämpöjärjestelmän vuotuinen lämpökerroin on 2,5 - 3,0 eli 20 000 kWh:n lämmitysenergian tuottaminen kuluttaa 6 500 - 8 000 kWh sähköä.  

Nykyiset maalämpöpumput ovat jääkaappipakastin-yhdistelmän kokoisia laitteita, jotka mahtuvat teknisessä tilassa alle 1 m2:n lattia-alalle. Laitteissa on usein mukana myös 150-400 l:n vesivaraaja. Maalämpöpumppu ei vaadi erityistä huoltoa eikä kunnossapitoa. Maalämpöpumpun keskimääräinen käyttöikä on 15-20 vuotta. Nykyisin lämpöpumppujärjestelmän toimittaja ottaa yleensä hankkeesta kokonaisvastuun suunnittelusta toimivaan järjestelmään.  

Ilmalämpöpumppu

Ilmalämpöpumppu lämmittää ja viilentää asunnot, kesämökit ja muut tilat miellyttävästi energiaa säästäen. Ilmalämpöpumppu käyttää hyväkseen ulkoilman sisältämää lämpöenergiaa ja muuttaa sen edulliseksi ja miellyttäväksi lämmöksi. Kesähelteillä jäähdytettäessä ilmalämpöpumppu toimii automatiikan avulla samalla tavalla kuin jääkaappi, siirtäen sisällä olevan lämmön ulos ja tuottamalla viileää, raikasta ilmaa sisälle rakennukseen. Se on samalla ilmastointilaite ja kosteudenpoistaja jonka avulla voidaan parantaa asumismukavuutta kesähelteillä. Ilmalämpöpumppu tuottaa säästöjä olemassa olevasta lämmitysjärjestelmästä riippumatta.   Ilmalämpöpumppu on asennettavissa uuteen tai vanhaan rakennukseen. Laadukas ja oikein asennettu ilmalämpöpumpun käyttöikä on noin 10–15 vuotta. Hitaasti kiertävä ilma tasoittaa lämpötilan koko talossa. Samalla sekä kosteus- että homeriskit vähenevät. Ilmalämpöpumpun avulla saa miellyttävän ja raikkaan sisäilman, myös lattia tuntuu lämpimältä. Lämpötilakerrostumat ja lattiavedot pienenevät.   Lämmöntalteenotto ja ilmalämpöpumppu  Lämmön talteenottolaite (LTO) ja ilmalämpöpumppu ovat kaksi täysin eri laitetta, joita ei voi verrata keskenään. LTO laite on koneellinen ilmanvaihtoyksikkö, joka lämmittää sisään tulevan kylmän ilman ulosmenevän poistoilman avulla. Ilmalämpöpumppu ei sen sijaan ole ilmanvaihtokone, vaan energiansiirtolaitteisto, jonka avulla voidaan siirtää lämpöenergiaa talon ulkopuolelta sisään tai päinvastoin.  Nämä kaksi laitetta yhdessä täydentävät toisiaan. LTO suodattaa taloon tulevan ulkoilman lämmittäen sitä samalla. Ilmalämpöpumppu tuottaa taloon tasaisen lämmön erittäin edullisesti, tarjoaa jäähdytyksen kesähelteillä, poistaa kosteutta sekä puhdistaa sisäilmaa tehokkaasti. Lämmön talteenotto tehostaa säästöjä. 

Lisätietoja:   
www.motiva.fi

http://www.lampopumput.info/

http://www.sulpu.fi/