extranet

Voimatori Oy


Kaukolämpö

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Se on luonnollinen ja varma taajamien lämmitystapa. Suomessa kaukolämpöä on ollut 1950 -luvun alusta lähtien ja sen lämmön varassa asuu n. 2,6 miljoonaa suomalaista. Kaukolämmitys on sitä taloudellisempaa mitä tiheämmin rakennettu alue on ja mitä isompia rakennukset ovat. Lähes 95 % asuinkerrostaloista sekä valtaosa julkisista ja liikerakennuksista ovat kaukolämmitettyjä.  Omakotitaloista kaukolämmitettyjä on runsas 6 % lämmitysenergiasta. Taajamissa kaukolämpö on yleinen pientalojenkin lämmitysmuoto - viime aikoina se on nostanut suosiotaan suurempien pientalojen lämmitystapana.  Suurin säästö syntyy, kun kaukolämpö tuotetaan yhteistuotannossa sähkön kanssa. Yhteistuotanto on miltei kaksi kertaa tehokkaampaa verrattuna erilliseen sähkön ja lämmön tuotantoon. Yhteistuotannossa myös ympäristöpäästöt ovat pienemmät kuin erillisessä tuotannossa. Lämmitysvoimalaitoksissa tai lämpökeskuksissa tuotettu lämpö siirtyy kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla. Kaukolämpöputket vedetään uusille alueille, jos riittävän moni talo liittyy kaukolämpöverkkoon.   Kaukolämpölaitteisto mitoitetaan aina riittämään sekä lämmitykseen että lämpimään käyttöveteen. Parhaiten kaukolämmityksen saatavuuteen ja etuihin saat tietoja paikallisesta energiayhtiöstäsi. 

Kaukolämmön etuja:

  • Ympäristömyötäisyys
  • Energiatehokkuus
  • Tasainen lämpö 
  • Saatavuus kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina
  • Toimitusvarmuus ja luotettavuus
  • Joustavuus
  • Kilpailukykyisyys
  • Helppokäyttöisyys
  • Pieni tilantarve
  • Vähäinen huolto- ja korjaustarve