extranet

Voimatori Oy


Hake

Hake on koneellisesti haketettua puuta, jota käytetään kiinteistöjen nykyaikaisissa automaattisissa puulämmityslaitteissa, aluelämpölaitoksissa ja teollisuuden lämpö- ja voimalaitoksissa. Hake tehdään karsimattomasta kokopuusta, karsituista rangoista. Sitä tehdään myös raivauspuusta ja hakkuutähteistä, kuten latvuksista ja oksista. Hakkuutähteistä ja rankapuusta haketettu polttoaine on merkittävästi kasvanut lämmitystapa maatalous-, teollisuus- ja kunnallisissa kiinteistöissä.