extranet

Voimatori Oy


Tee ilmastoteko

Vaihda lihasvoimaan

 • Liikenteen osuus päästöistä on noin 1/6
 • Suomessa on pitkät etäisyydet, mutta noin puolet auto-matkoista on alle 6 km ja neljännes alle 3 km
 • Kävele ja pyöräile aina kun mahdollista

Vältä lentämistä

 • Lentämisen ilmastopäästöt ovat yli viisinkertaiset junalla matkustamiseen verrattuna
 • Valitse juna jos mahdollista
 • Kokousmatkoja voi korvata videoneuvotteluilla

Kierrätä

 • Puolet Suomen metaanipäästöistä syntyy biojätteen hajotessa kaatopaikoilla
 • Maatuva jäte kannattaa kompostoida ja muutkin jätteet kierrättää

Vaihda vihreään sähköön

 • Vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä
 • Keskimäärin vihreä sähkö maksaa kerrostaloasunnossa vain noin 1 €/kk tavallista sähköä enemmän

Älä lämmitä turhaan

 • Rakennusten lämmitys nielee yli viidenneksen energiasta
 • Laskemalla huonelämpötilaa 1 asteella, vähenee lämmityksen energiankulutus 5 %
 • Ota ympäristö huomioon lämmitystapaa miettiessäsi

Säästä sähköä

 • Energiansäästölamppu kuluttaa sähköä ¾ vähemmän kuin hehkulamppu
 • Yksi säästölamppu leikkaa sähkölaskua helposti 3–5 €/v

Valitse tehokkaita laitteita

 • Kun ostat uusia laitteita, valitse A-energialuokkaan kuuluvia
 • Vanhat kodinkoneet kuluttavat jopa kaksi kertaa niin paljon sähköä kuin tehokkaimmat uudet laitteet
 • Noudata käyttöohjeita

Aja taloudellisesti

 • Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa eniten auton ja moottorin koko
 • Ero 5 ja 8 l/100 km kuluttavien autojen polttoainelaskussa tekee 20 000 km:n ajolla yli 600 €/v
 • Taloudellisella ajotavalla kulutusta voi leikata 10–15 %

Pidä kasvispäiviä

 • Karjatalous tuottaa kolmanneksen Suomen metaanipäästöistä
  On energia-taloudellisempaa syödä ruoka suoraan kuin kierrättää se karjan kautta

Valjasta oma energiasi

 • Osallistu ja vaikuta ilmaston puolesta