extranet

Voimatori Oy


Päästökauppa

Päästökauppa on EU:n jäsenvaltioiden keino rajoittaa haitallisia päästöjä Kioto-sopimuksen mukaisesti. Euroopan päästökauppajärjestelmä (The European Emission Trading Scheme) tuli voimaan vuonna 2005. Suomessa päästökauppaviranomaisena toimii Energiamarkkinavirasto. Päästökaupan piiriin kuuluu noin 570 yritystä. Päästöoikeuksien kokonaismäärä kaudelle 2008–2012 on 187,8 miljoonaa tonnia.
Päästökauppa perustuu ajatukseen, että päästöjä vähennetään siellä, missä se on kustannustehokkainta eli halvinta. Kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavalle annetaan hakemuksessa tietty päästökiintiö, jota voidaan tarvittaessa ostaa lisää tai myydä osia pois. Lisää ostetaan jos sovitut päästömäärät ovat ylittymässä ja toisaalta päästökiintiöitä voidaan myydä, jos päästöjä saadaan vähennettyä. Päästöoikeuksille syntynee vähitellen maailmanmarkkinahinta, joka vastaa kullakin hetkellä teollisuusmaiden käytössä olevien vähentämisratkaisujen kustannustasoa.


Päästökauppajärjestelmä kattaa suurten teollisuuslaitosten ja yhteenlasketulta nimelliseltä lämpöteholtaan yli 20 MW:n laitosten hiilidioksidipäästöt. Suomessa järjestelmään kuuluu myös pienempiä kaukolämpöä tuottavia laitoksia. Euroopassa suurin osa hiilidioksidipäästöistä syntyy energian tuotannosta, joten päästökaupan vaikutukset näkyvät selvästi energian hinnassa.

Ensimmäinen päästökauppakausi 2005–2007 perustui kansalliseen jakosuunnitelmaesitykseen. Päästökauppakausi 2008–2012 sisältää kullekin laitokselle myönnettävät päästöoikeudet. EU edellytti, että Suomi leikkaa kokonaispäästöoikeusmäärää 2 miljoonaa CO2 tonnia vuodessa eli jaettavia päästöoikeuksia jäi leikkauksen jälkeen 37,5 miljoonaa CO2 tonnia vastaavaa määrä vuodessa.
Päästöoikeudet jaetaan kauden 2005–2007 tavoin toiminnanharjoittajille maksutta. Laitokset ja niiden tuotannon osat ryhmitellään myös kaudella 2008–2012 niiden toiminnan luonteen ja tuotteen perusteella alaryhmiin. Laki myös mahdollistaa sen, että päästökauppajärjestelmään kuuluvien laitosten toiminnanharjoittajat voivat käyttää Kioton pöytäkirjan mukaisista hankemekanismeista saatuja päästövähenemiä päästökaupassa.
 www.tem.fi