extranet

Voimatori Oy


Kasvihuonekaasut

Kasvihuonekaasut toimivat ilmakehässä samaan tapaan kuin lasi kasvihuoneessa eli ne päästävät auringosta tulevan säteilyn lävitseen, mutta eivät kaikkea maapallon lämpösäteilyä karkuun. Sen takia maapallon lämpötila on keskimäärin +15 astetta, kun se ilman kasvihuoneilmiötä olisi -18 astetta. Ilmakehän kasvihuoneilmiö ei siis ole ongelma vaan nykyisen kaltaisen elämän elinehto. Ongelma ovat ihmisen aiheuttamat muutokset ilmakehän koostumuksessa ja kasvihuoneilmiön voimistuminen.

Ihmisen toiminta vaikuttaa ilmakehään monin tavoin: lisäämällä kasvihuonekaasujen määrää, vähentämällä hiilidioksidia sitovaa kasvillisuutta, ohentamalla stratosfäärin otsonikerrosta ja lisäämällä ilmakehän hiukkasmääriä. Ihmisen vaikutus ilmakehään johtaa todennäköisesti jo lähivuosikymmenien aikana merkittäviin ilmastomuutoksiin.

Tärkeimpiä ihmisen tuottamia kasvihuonekaasuja ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja di-typpioksidi (N2O). Maapallon keskilämpötila on noussut sadan viime vuoden aikana 0,74 °C, ja lämpenemisnopeus on lähes kaksinkertaistunut. Euroopan keskilämpötila on noussut jo melkein yhden asteen. Tilastoiduista 12 kuumimmasta vuodesta 11 osuu vuosille 1995–2006.

Merkittävin päästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun käyttäminen energiantuotannossa ja liikenteessä. Kasvihuonekaasuja syntyy myös mm. maataloudessa, teollisuuden prosesseissa, kaatopaikoilla ja metsäpaloissa.