extranet

Voimatori Oy


Ilmastonmuutoksen seuraukset

Lämpötilan nousu jo muutamalla asteella aiheuttaa maapallolla suuria ongelmia. Vaarana on että:

 • Siperian ikirouta sulaa ja haitallista metaania vapautuu valtavat määrät
 • Vuoristoalueiden jäätiköt sulavat, jolloin puhdas juomavesi uhkaa loppua jopa kahdelta miljardilta ihmiseltä
 • Maanviljely vaikeutuu. Kuivuus, rankkasateet ja myrskyt aiheuttavat nälänhätää ja ympäristöpakolaisuutta
 • Aavikoituminen lisääntyy
 • Monet kasvi- ja eläinlajit häviävät
 • Hirmumyrskyt voimistuvat ja kaksinkertaistuvat
 • Napajäätiköt sulavat

Suomessa:

 • Lumiraja siirtyy
 • Sademäärä kasvaa
 • Metsäpalot lisääntyvät
 • Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät
 • Merenpinta nousee
 • Vesistöt rehevöityvät

Päästöjä voidaan vähentää muun muassa:

 • Tehostamalla energiankäyttöä
 • Siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin
 • Korvaamalla auto- ja lentoliikennettä joukko- ja kevyellä liikenteellä
 • Siirtymällä tehomaataloudesta luonnonmukaiseen viljelyyn


Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC arvioi vuonna 2007, että keskilämpötila nousee tällä vuosisadalla 1,1–6,4°C. Koska ilmasto on hidas järjestelmä, nykyään tuotettavien päästöjen aiheuttama lämpeneminen jatkuu vielä vuosisatojen ajan.

Jos lämpötila nousee tämän vuosisadan loppuun mennessä 3,5 °C, lisäys vakiintunee lopullisesti lähes 9 °C:n tasolle vasta vuosisatoja myöhemmin. Vertailun vuoksi Suomen ilmasto oli edellisen jääkauden huipun aikana 9 °C nykyistä kylmempi. Tuolloin Suomi oli peittynyt kahden kilometrin paksuiseen mannerjäähän. Jo 1,5 °C:n nousu vuoteen 2080 mennessä voi altistaa nälälle 50 miljoonaa, malarialle 200 miljoonaa ja vesipulalle 2 miljardia ihmistä.

IPCC on arvioinut, että ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää päästöjen leikkaamista maailmanlaajuisesti yli 60 prosentilla. Hiilidioksidi on merkittävin ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista: sen osuus ilmastonmuutoksesta on noin 60 %. Hiilidioksidista puolestaan kolme neljäsosaa tulee energiantuotannosta ja liikenteestä ja runsas viidennes metsien hävittämisestä.
www.ilmasto.org